Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστικών

Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστικών


Η πλατφόρμα δίνει ένα εύληπτο και φιλικό για το χρήστη τρόπο να κάνουν επισκόπηση την κοινότητα-πόλη ή την επιχείριση. Προσφέρει επισκόπηση των βασικών δεικτών επιδόσεων (KPIs) ,αναφορικά με την διαφορετική χρήση των περιπτώσεων. στη μορφή των πινάκων και των επισκοπήσεων ή στη μορφή της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογών (APIs) και διασυνδέεται με άλλα εργαλεία παρουσίασης.

Το υποσύστημα θα λειτουργεί ως μια πλατφόρμα Ανοιχτής Πόλης και θα δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες, τοπικές επιχειρήσεις, ινστιτούτα ερευνών και στη κυβέρνηση να συνεργαστούν εφόσον το επιλέξει ο πελάτης.

  • Παραδίδει ένα ανοιχτό API, το οποίο παρέχει ανοιχτή ροή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα μπορούν να ρέουν και στις δύο κατευθύνσεις (ώθηση/έλξη).
  • Παραδίδει σειρές ανοιχτών συγκεντρωτικών δεδομένων με σκοπούς ανάλυσης.
  • Προσφέρει ένα περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις/ πολίτες/ οργανισμοί μπορούν να εμπορεύονται τις λύσεις τους.

Επιπρόσθετα συγκεντρώνει τα δεδομένα από μικροαισθητήρες και θα παρέχει μια πραγματική εικόνα στους ενδιαφερόμενους. Προσφέρει κίνητρα στους ενδιαφερομένους για να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα. Αλληλοεπιδρά σε πραγματικό χρόνο με αισθητήρες και επιτρέπει τη ροή των δεδομένων από αντικείμενα (συσκευές).  Το σύνολο των αισθητήρων το οποιο είναι συνδεδεμένο σε κάθε λογαριασμό ανήκει στην εταιρεία η οποία εφόσον ο πελάτης αναλάβει το κόστος φιλοξενίας της πλατφόρμας.

 

Client

Sustein Cities Platform

Date

20 Φεβρουαρίου 2020

Tags

Αποτελέσματα - Στατιστικά